The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8728 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

17.4.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Ved en mig i Gaar tilhændekommen Skrivelse fra Kiøbenhavns Magistrat af 14 April, er Commissionen underrettet om, at Borgerrepræsentanterne have under 29 Marts næstforhen udvalgt Hr Ankersmedmester Caspersen til Medlem af Commissionen i Muurmester Capitain Sibberns Sted.

Jeg tillader mig nu at foreslaae et Commissionsmøde i Morgen Middag (Løverdag d. 18de) Kl. 12, paa sædvanligt Sted, i Finantsdeputationens Locale, forudsat at alle Herrer Medlemmer kunne være tilstede, hvorover Deres Paategning udbedes.

d. 17 April 1841

Collin

Hr Etatsraad Mundt det er mig ikke muligt at møde Løverdag Formiddag men efter Aftale med Hr Conferentsraaden Tirsdag d 20de Kl. 12 M
” Professor Hetsch Kan møde Tirsdag d: 20 Kl. 12 Hetsch
” Cancellieraad Driefer Kan møde Tirsdag d. 20de Kl: 12 Driefer
” Grosserer J. H. Lund Ligel. møde d. 20 Kl. 12 J. H. Lund
” Theatermaler Lund møder Tirsdag Kl. 12 Troels Lund
” Ankersmedmester Caspersen. Ligeledes [H]. Caspersen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,72
Last updated 20.07.2011 Print