The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8716 of 10246
Sender Date Recipient
Joachim Jacob Driefer [+]

Sender’s Location

Antagelig København

29.3.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: S: T: Hr Conferentsraad Collin.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Den mig til Gjennemsyn tilstillede Protocol for Bygnings Commissionen for Thorvaldsens Museum har jeg den Ære herved at remittere Hr Conferentsraaden, og takker jeg forøvrigt for den mig derved viiste Opmærksomhed.

d: 29 Martz 1841.

ærbødigst
Driefer

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,69a
Last updated 20.07.2011 Print