The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8533 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

1.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Theodor Münter [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Hr. JustR. Münter

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Hermed et reenskrevet Protocoll-Udkast til Giennemsyn –

Af Protocollen (S. 5 vedlagt) sees at Bind. har “fremlagt” Forslagstegninger, – og at Comiss. “Intet derved havde at bemærke” – han har altsaa Ret til at sige at de ere bifaldte; allenfalls skulde Comiss. ikke nu opponere derimod, thi det kunde synes en Undskyldning.


[xxx] Deres

C.

1 Spt.

Jeg er aldeles enig heri

ærb.
Münter

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,56
Last updated 18.07.2011 Print