The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8322 of 10244
Sender Date Recipient
Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Sender’s Location

København

3.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høyvelbaarne Herr Conferentzraad Collin Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høyvelbaarne Herr Conferentzraad Collin Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Fra Capt Gandil har Havnefoget Bærentzen underrettet mig om, at det dybtgaaende Broemand Gullachsen har angivet er feyl, der tør nemlig ikke regnes paa mere end 6 à 7 Fod dybtgaaende, her om tillader jeg mig ærbødigst at underrette Deres Høyvelbaarenhed.

Kiøbenhavn d: 3de Febr: 1840

ærbødigst
G Sibbern

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,9
Last updated 14.07.2011 Print