The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8302 of 10246
Sender Date Recipient
Niels Nielsen [+]

Sender’s Location

Niverød

Information on sender

Laksegl.

15.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Den høie Direction for det Thorwaldsen’ske ”Museum”.
Udskrift: Til Den ærede Direction for det Thorwaldsenske ”Museum”.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Undertegnede der alt for længere Tid siden har taget sig den ærbødige Frihed at anbefale sig med Leverancen af Muursteen til det Thorwaldsenske Museum, hvilke Steen efter foreviist Prøve ere blevne funden gode, saavel af ST Hr Capt: og Muurmester Schaper samt af Hr Capt. Sibbern, tillader jeg mig herved at erindre den ærede Direction om, at erholde Tilladelse til at levere det Quantum, som jeg er istand til at skaffe, som jeg har underrettet ST Hr Bygnings-Inspecteur Bindesbøll, vil kunne beløbe sig til circa 200,000 Stk. hvorfor Prisen var bestemt som følger:

nemlig: Bedste Qualitet 15 rd pr. 1000.
2d Sort. 14 rd
3d Sort. 13 rd

Dog bemærkes herved, at bemeldte Stene ere dobbelt saa tykke som de bekjendte Flensborger Stene, og kan i enhver Henseende til Godheden maale sig med samme. Hvorfor jeg herved udbeder mig den ærede Directions Bestemmelse desangaaende, for jeg kan vide at tage min Bestemmelse, med andre Bestillinger som forinden imidlertid maatte indløbe.

Med Agtelse

Niverød Teglværk: d: 15 Januari 1840 –

ærbødigst
N. Nielsen
Eier af Niverød Teglværk.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,5
Persons
Gottlieb Bindesbøll · Gottfried Schaper · Gottlieb Nicolai Sibbern
Last updated 04.07.2011 Print