The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8251 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Malling [+]

Sender’s Location

København

4.12.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jens Petersen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At jeg siden 1830 har indrømmet Ansøgeren Jens Petersen frie Bolig for sig og Familie i Kielder Etagen No 31 Nørregade, imod at besørge Tilsynet med Porten og Gaarden – hvorved han tillige kunde passe hvad der for ham tilbød sig til redelig Erhverv – og at jeg stedse hos ham har fundet Redelighed, Paalidelighed og Orden, i hvad jeg har overdraget ham at udføre


Khvn 4 Decbr 1839
bevidnes
 
Malling
Stadsbygmester
General Comment

Denne anbefaling befinder sig bag på brev af 3.12.1839 fra Jens Petersen til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,1v
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Last updated 07.01.2013 Print