The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7506 of 10246
Sender Date Recipient
Cesare Buti [+]

Sender’s Location

Rom

12.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, men er ikke entydigt skrevet; der kan muligvis også stå 17.5.1838.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Sono scudi trenta m[one]ta, che ricevo dal Sig.[nor]eComm[ndator]e Thorvaldsen in grazioso prestito, quali mi obbligo restituire al med.[esim]o in Luglio avvenire. In Fede

Dico [tegn for scudi] 30: m[i]la Roma q[ues]to dì 12 Maggio 1838
Cesare Buti
Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 56.
Subjects
Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Last updated 24.06.2011 Print