The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9410 of 10246
Sender Date Recipient
J.L. Heiberg [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

5.11.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af invitationen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferensraad Thorvaldsen, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand &c &c &c.
Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Abstract

Thorvaldsen inviteres til selskab hos familien Heiberg.

Min Kone og jeg tillade os at spørge Hr. Conferensraaden, om vi tør haabe at see Dem hos os paa Tirsdag, den 7de November, Kl. 4, i en ganske lille Kreds af Venner og Bekjendte.

5 November 1843. Deres allerærbødigste

JL Heiberg.

General Comment

Det må antages, at Thorvaldsen takkede ja til denne invitation til at deltage i selskabet hos Heiberg-familien 7.11.1843.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4941 I.1. 4o.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Note, short message · Invitations for Thorvaldsen, in Denmark · Social Life in Denmark
Persons
Johanne Luise Heiberg
Last updated 23.02.2020 Print