The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8464 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

8.7.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christine Stampe [+]

Recipient’s Location

Nysø

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Højstærede Veninde!

Deres Elskværdighed er saa stor, at jeg ikke nok kan beundre den. Med Glæde tager jeg imod Deres Tilbud, at tilbringe et Par Dage paa Nysøe, mellem saamange livlige Venner og jeg takker Dem inderligt.
Jeg vil blot strax anmærke, at saavel mine Decanusforretninger ved Universitetet, som en Familiefest byder mig at reise igien med Dagvognen paa Onsdag. Det er min Svigersøn Konows Fødselsdag, og jeg har allerede modtaget Indbydelsen at tilbringe d. 16. Juli hos ham og min Datter, med Kone og Sønner paa Frederikslund.
Men saaledes bliver jeg dog 2½ Dag i Deres kiære Selskab. Jeg kommer altsaa, efter vor gode Wulffs Aftale, paa Søndag med Grundtvig.


d. 8. Juli 1840.
Ærbødigst og kiærligst
A. Oehlenschlager.
General Comment

Dette brev kendes fra Stampe, op. cit., hvorfra det er afskrevet.

Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 334-335.

Subjects
Nysø
Persons
N.F.S. Grundtvig · Christiane Oehlenschläger
Last updated 12.07.2020 Print