The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8033 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Sender’s Location

København

27.4.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Kirke-Concert.

Efter Foranstaltning af Committeen for Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum vil – med velvillig Understøttelse af det kongelige Theaters Solosangere og Sangerinder, Musikforeningens syngende Medlemmer, samt det kongelige Capel, under Anførsel af Hr. Concertmester Funck – blive givet en Concert i Frue-Kirke, Onsdagen den 8de Mai.
Den overskydende Indtægt af denne Concert, ved hvilken Kirken vil blive oplyst ved Korsbelysning fra Choret, tilfalder det vordende Museum.

Concertens Indhold bliver følgende:
Første Afdeling.
1. Første Allegro af Mozarts C dur Symphoni
2. Sanctus, componeret 16stemmig (for fire forskjellige Chor) af Benevoli.
3. Slutnings-Fugaen af ovennævnte Symphoni.
Anden Afdeling.
Cantate af T. Thaarup, componeret af Weyse.

Billetter erholdes hos Theatercasserer Gall, nye Adelgade Nr. 327, i Stuen, hver Dag fra 8-10 Formiddag og fra 2-4 Eftermiddag, til følgende Priser:

Siddende Pladser:
dito dito
Staaende Pladser:
i Stolene paa Gulvet og i Colonnade-Pulpituren à 8 Mk.
i Stolene i Sidegangen og i Mellempulpituren à 1 Rbd.
paa Gulvet à 4 Mk.


Gangene paa Gulvet ville blive belagte med Tæpper.
Kirken aabnes, ifølge Hensyn til Korsbelysningen først Kl. 8: og Concerten begynder Kl. 8½ og ender omtrent Kl. 10.

[…]

General Comment

Denne avisnotits blev trykt i Berlingske Tidende No. 99, 27.4.1839. Notitsen annoncerer den koncert, der blev afholdt i Vor Frue Kirke i København 8.5.1839.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
National Subscription for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Thomas Thaarup · C.E.F. Weyse
Last updated 08.05.2020 Print