The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2650 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

19.10.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Hans Michelsen leaves Stockholm for Rome in order to study with Thorvaldsen in Rome.

See Original

[...]

Stockholm, den 28de September.

Vor haabefulde unge Kunstner, Normanden Michelsen, afseilet i denne Uge herfra til Livorno, hvorfra han begiver sig til Rom, for, under den berømte Thorvaldsens Veiledning og i hans Atelier, at fortsætte de Fremskridt han allerede har giort Billedhuggerkunsten. Han forlader det herværende kongelige Academie med udmærkede Beviser paa sine Læreres Yndest og Agtelse, og næsten Ingen har, under et Studium af saa faa Aar, modtoget af Academiets Professorer saa mange Opmuntringer og Belønninger som han.

[...]

General Comment

Denne notits udkom i avisen Dagen 19.10.1820, No. 250.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvalden's Assistants
Persons
Kungliga Akademien för de fria konsterna · Hans Michelsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 01.10.2018 Print