The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 443 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Christopher Friborg [+]

Sender’s Location

København

8.5.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Directionen for Fattigvæsenet [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Efter Udmeldelse fra Forsørgelses Commissionen haver undertegnede undersøgt de Personer som Commissionen i dens Samling den 1ste dennes iblandt de foreslagne ansaae mest værdige at forestilles Directionen til de vacante Pladser i Vartou, og forefunden dem som følger.

Mandfolk

[…]

[xxxx] 6. Gottschalck Thorvaldsen, 65 Aar gammel og svagelig af Alderdom, han har været Billedhuggermester og er [een] Fader til den berømte Thorvaldsen som opholder sig i Italien.


[…]

I Hensyn til No 6 og 7 troer vi de kunde indlægges paa de ledige Pladser i Nicolai Arbeider Huus og No 8 og 9 i Frue Sogns Arbeider Huus saafremt de ikke bliver valgte til Vartou.
Kiøbenhavn den 8 May 1805 –––––––––
Paa Vartou Hospitals Vegne
J.C. Friborg
Paa Forsørgelses Commissionens Vegne
[XX]eybel[x] C.S. Mangor
Archival Reference
Fattigvæsenet, Sager til formænds forsamlingsprotokol, FV 250, nr. 1891, 1805, Københavns Stadsarkiv
Subjects
Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805
Persons
Gotskalk Thorvaldsen
Last updated 23.10.2017 Print