The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3205 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

5.4.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg

Abstract

Brøndsted describes a shooting accident in which Thorvaldsen was injured.

[...] Thorwaldsen sidder hos mig, mens jeg skriver dette og beder mig at sende Eder sin bedste Hilsen. Denne kjære var nyelig , det var i Gaar 8 dage – i en øjeblikkelig Livsfare, da han var ved at afgive et Par Pistoler til en lille Dreng i Huset, hvor han boer, havde det besynderlige Uheld, at den ene af Pistolerne, som, Thorwaldsen uvitterligt, var ladet med med Kugle, gik af med gevaldigt Bulder, og Kuglen foer ham under venstre Bryst med saadan Styrke, at han næsten uden Bevidsthed faldt tilbage paa en Seng, som stod nær. I Begyndelsen troede han sig dødeligt saaret men, Gud være lovet! Kuglen havde kun saaret to af hans Fingre paa Venstre Haand var bleven svækket ved at gjennemfare hans Klæder og blev ganske mat ved Stødet mod et af Ribbenene. Saaret paa Brystet maa vel behandles med forsigtighed, men han er vel og, Gud ske Lov, uden for al Fare.
[...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Casa Buti · Thorvaldsen's Health
Last updated 11.03.2011 Print