The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2311 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

12.7.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg

Abstract

Brøndsted sends his letter and a small box to Denmark with Thorvaldsen. He recommends Thorvaldsen’s company and asks his sister-in-law to take him to his wife’s grave.

Elskeligste Venner Holger og Marie!
Naar I modtage dette, da have I en af de ædleste og geniefuldeste Danske, Albert Thorwaldsen i Nærheden, thi han bringer Eder dette Brev tilligemed en lille Æske (med Paaskrift som dette) der indeholder et par Smaating til Dig søde Marie samt en lille ubetydelighed til vor Caroline. Jeg vil desangaaende tilskrive Dig, kjæreste Svigerinde, en af disse Dage et lille Brev der rimeligvis vil komme længe før disse Linier.
Nu have I Thorwaldsen, min dyrebare Ven, hos Eder. Nyd ham nu saa meget som det er Eder mueligt – I beholde ham vist ikke længe i Danmark thi jeg forestiller mig at hans Sind og attraa snart igjen vilde stunde til det kjære Rom og hans mangfoldige begyndte Arbejder. Jeg har talt meget med ham om Eder, mine kjæreste Venner, og han vil vist nyde Eders Omgang saa meget som Mueligt blot I selv ogsaa ville bidrage til at forhjelpe ham dertil, hvilket vel bliver saa meget desto nødvendigere, som der formodentlig bliver megen Rivt om ham udi Axels Stad. – Forsøm ej, søde Marie, det hvorom jeg imidlertid vil have tilskrevet Dig, at føre Thorwaldsen did ud til det indviede Sted, ved hvilket min Tanke dvæler ideligst her paa Jorden og hvor Thorwaldsen har lovet at ville rejse hiin Velsignede en ædel Mindesteen [...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Brevet må, jf. brevets indhold, være blevet fragtet til Danmark af Thorvaldsen. Måske har Brøndsted, for at sikre sig, at Thorvaldsen ville opsøge sin svigerinde og hendes mand, sendt brevet og den omtalte æske med Thorvaldsen. Det er dog også muligt, at det blot har været muligheden for at sende en genstand gratis med posten, som har foranlediget Brøndsted til at give Thorvaldsen brevet med. Sådanne vennetjenester i form af transport af breve og gods var ingenlunde usædvanlige, se hertil referenceartiklen omhandlende datidens brevkultur.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Letters and Writing · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Funerary Monuments · Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Frederikke Brøndsted · Bertel Thorvaldsen · Marie Aagaard
Last updated 27.06.2013 Print