The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2159 of 10239
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

6.3.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg.

Abstract

Brøndsted praises Thorvaldsen’s latest sculptures, Dancing Girl, A179, Cupid and the Graces, A29 and Mercury about to Kill Argus, A5. He doubts that Thorvaldsen’s engagement to Frances Mackenzie will last.

[...]

Thorwaldsens sidste Arbejder overgaae maaskee Alt hvad dette store Genie tilforn har udtænkt og udført endskjønt det vel nu er sandt hvad en romersk Konstner nylig sagde til mig: “Vi sætte altid Thorwaldsens sidste Værker over de foregaaende ikke fordi de senere i indvortes højt Konstværd lade de tidligere langt tilbage, men ved en Art af Selvbedrag i det vi nemlig, da Alt hvad han udtænker er fortræffeligt, nødvendigen maa holde meest af det som er nyt for os” – saa synes mig dog at jeg, endog efter den koldeste Overvejelse, Intet kunde foretrække hans sidste Værker: en Danserinde, en Grupe af Grazierne og en Mercur. – Om Thorwaldsens Rejse tør jeg Intet bestemt sige, enddog han selv daglig taler med mig derom som et Forsæt at udføre næste Sommer. – Th var nylig paa Færde at tage sig en Hustru, en dannet og formuende skotsk Dame Miss Mackantzy – Dog er jeg ikke fuldelig vis paa at denne velsinde Forbindelse kommer i Stand.

[...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Journey to Denmark, July-October 1819 · Statues, Allegories · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Women
Persons
Frances Mackenzie
Works
Last updated 18.01.2018 Print