The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 114 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

19.8.1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Abstract

Thorvaldsen reports to the Royal Danish Academy of Fine Arts that he arrived in Rome on March 8, 1797. He was not in time to see all the statues in the Vatican which were taken away by the French.

[Translation]

Underdanigst Pro Memoria

Jeg giver mig herved den Ære at melde det Kongelige Academie for Kunsterne: at ieg kom fra Neapel til Rom den 8 Martius hvor di alt havde begynt at enpakke statuerne, saa jeg ikke fik dem alle at see føren de kom bort. ieg er nu kent med de ypperlige Kunstverker som er til bage, og Arbejder, og saaledet at giøre mit ophold her saa nyttig som muelig
Rom d 19 August
1797
 
 
Underdanigst
B.Thorvaldsen
General Comment

Regarding receipt of this letter, the journal of the Academy of Fine Arts (The Danish National Archives, Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen) reads: “From the student and sculptor Thorvaldsen a letter has arrived in which he informs the Academy that he has left Naples and arrived in Rome on March 8 this year.”

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1797, nr. 13.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 119.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Museums and Art Collections in Rome · Journey to Italy, 1796-1797 · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Last updated 17.07.2017 Print