The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7671 of 10244
Sender Date Recipient
G.F. Hetsch [+]

Sender’s Location

Antagelig København

29.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Festkomité for den 7.10.1838 [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til Deeltagelse i Festen for Thorvaldsen have meldt sig hos mig.

1 Commandeur Seidelin, (H.D.B. Fornaven).

2 Etatsraad Holm i Statsgieldsdirect.

3 Professor David

4 – 5 Profeßor Jensen og Kone

6-7 Administrator Bergsøe og Svigerinde

Jomfru Beck

8-9 Adjunct Jensen og Kone

10 Grosserer Jørgen Beck

11-12 Biskop Mynster og Kone

13-15 Capitain Luithans og to Døttre

16-17 Conferentsraad Hansen og Datter

18-19 Professor Hetsch og Kone

20 Fru Gitte Hohlenberg

21 Frøken Julie Malling

22 Etatsraad Malling

23-24 Profeßor Hohlenberg og Kone

25-26 Secretair Feilberg og Jomfru Beck

Student Joachim Mynster

d: 29 Sept: 1832

Hetsch

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 76
Last updated 16.05.2011 Print