The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8412 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

21.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Rasmus Carl Stæger [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[med en anden hånd:] Indtægts Bilag 2.


Medfølgende fra Geheime-Stats-Minister Greve Ranzau-Breitenburg mig tilstillede eet Hundrede og Sex Rbd. 32s. r S. som Betaling for adskillige ham af Comiteen overladte Afstøbninger af Thorvaldsenske Kunstsager vilde Hr Justitsraad Stæger modtage og behage at beregne Museet til Indtægt 106 r 32 s. r S.

d 21 April 1840 Collin


[med en anden hånd:] Til Indtægt den 22 April 1840.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,2
Last updated 24.06.2011 Print