The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7903 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 14.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved at sende Brevet til Underskrift, maa jeg bemærke, at ligesom jeg har naturligvis fulgt [xxxxxxxxx] Hr. Prof. Clausens Concept i Henseende til Pluralitetens Mening, saaledes har jeg hvad Minoritetens, mund. Mening angaaer fulgt brugt et [xxxxxx] Udtryk jeg fandt passende.

d 14 Januar 1839
Collin

Concepten modtog jeg tilbage i Gaar Aftes Kl. 9

Om Hr. Profess. Clausen vil besørge det Heles Afsendelse, el. De vil sende mig de Bilag, jeg ej har, udbedes meddelt.
C.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 108, 2
Last updated 01.06.2011 Print