The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7212 of 10244
Sender Date Recipient
Frans Vilhelm Ferdinand Ahlefeldt-Laurvig [+]

Sender’s Location

Viborg

1.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin, Deputeret i Rentekammeret og / for Finantserne, Commandeur af / Dannebrogen og Dannebrogsmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Herved har jeg den Ære, at fremsende 3 Subscriptionslister til Thorvaldsens Museum, nemlig:

een, der har circuleret i Viborg.

een, der har circuleret i Lysgaard Hids Herreder, og

een, der har circuleret i Middelsom Sønder Lyng Herreder.
Tillige vedlægges de Bidrag, som ere betalte, nemlig:

af mig selv for 1837
af Justitsraad Vett en Gang for Alle
af Examinatus juris Selmer ligesaa
og af Kjøbmand Buchwaldt ligesaa
5rbd=
2 –” –
2 –” –
%2 –” –
11rdl=
Hvori afgaaer, som betalt for Listers Ombæren, efter vedlagte Qvittering fra Buddet Bredsgaard 2 –” –
9rbd=

som hermed følger
Viborg Stiftamtshuus, d: 1 Mai 1837.

Ahlefeldt Laurv.

[Påtegning i venstre margen ud for beløbsangivelsen 9 rbd] (NB fulgte ikke i dette Brev)

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33t
Last updated 10.05.2011 Print