The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7158 of 10244
Sender Date Recipient
Waagen Søderberg [+]

Sender’s Location

Aalborg

20.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Udskrift: Høivelbaarne / Hr: Conferentsraad Collin / Deputeret i det kongelige Rentekammer og for Finantser, Comandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand / Kjøbenhavn / Thorvaldsens Museum angaaende

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Deres Høivelbaarenhed!
Jeg aflægger min ærbødige Tak for Musikken til Vaudevillen Kunsterliv som man nu er i Færd med at indstudere, og af hvis Opførelse i Tiden jeg lover mig et heldigt Resultat. Det glæder mig tillige at kunne tilføie den Forsikkring, at Interessen for Sagen efterhaanden vaagner mere og mere. Efter deres Høivelbaarenheds Ønske, og ledet af egen Tilbøielighed for Sagens Fremme, har jeg ryttet mit Følgeblad til Avisen, som har et ikke ubetydeligt Antal Læsere, udenfor Avisens egentlige Abonentere, enten af den Folkeklasse, for hvilken Hr. Professor Thieles Bog er skrevet, til endmere at udbrede dens Indhold, hvilket Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligst vil see af det herved følgende Exemplar af Bladet selv. I min Avis har jeg naturligviis optaget af Kjøbenhavnsposten det deri indeholdte Brev til Grosserer Puggaard. Det kan ikke paatvivles, at Efterretningen deri vil give Sagen et betydeligt Stød fremad. Her begynder Lunkenhed for den efterhaanden at forsvinde og er dette Tilfældet her, har jeg ingen Frygt for at den vil møde Hindringer Andensteds.

Aalborg den 20de. Marts 1837. Med Høiagtelse og Ærbødighed
Deres Høivelbaarnheds
 
W. Søderberg
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33m
Last updated 10.05.2011 Print