The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7080 of 10244
Sender Date Recipient
Waagen Søderberg [+]

Sender’s Location

Aalborg

13.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Til Høivelbaarne Hr. Conferentsraad / J: Colln / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Deres Høivelbaarenhed!
Det har været mig meget smigrende, ved Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 4de: dennes, at være bleven beæret med Opfordring til, ogsaa for min Person, og ved det Blad, jeg redigerer, at virke til at fremme et Foretagende, der i Sandhed kan kaldes Naitonalt, hvis det hos Folket møder den Deeltagelighed, som Enhver, der har Sands for den plastiske Kunst og Følelse for Nationalæren; af Hjertet maae ønske. Jeg tør vove at tælle mig blandt disses Tal og beder Deres Høivelbaarenhed, for de øvrige Herrer Medlemmer af den høistærende Committee, fra hvilken den skjønne Idee er udgaaet, at frembære min Forsikkring om, at jeg efter Evne, skal stræbe at fremme Sagen i den Kreds, paa hvilken, jeg kan have nogen Indvirkning. Hvad mit Blad i dette Øiemed indeholder vil behageligst sees af det Exemplar, som jeg har den Ære at indslutte, i det jeg benytter den allernaadigst tilstaaede Portofrihed.

Aalborg den 13de: Februar 1837. ærbødigst
W. Søderberg
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33k
Last updated 10.05.2011 Print