The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7122 of 10244
Sender Date Recipient
Broder Severin Brorson [+]

Sender’s Location

Køge

3.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift:.Deres Høivelbaarenhed / Hr– Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, / Deputered i det kongl: Rentekammer, samt for Finant/serne, p:p:p:

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr” Conferentsraaden har under 28de. i forrige Maaned, beæret mig med en Skrivelse angaaende den intenderende Oprettelse af et Museum for Thorvaldsens Værker, i hvilken Anledning jeg allererbødigst tillader mig at yttre, at da Indbydeler allerede for længere Tid siden have været tilstillede saavel Byefogeden her i Kjøge, som Omegnens øvrige respective Statsbetjente, have alle de hersteds sig for Sagen Interesserende, jeg inclusive, efter Evne tegnet sig, hvisaarsag jeg lige ærbødigst maa beklage, at jeg ikke seer mig istand til at bevirke noget i dette fædrelandske Anliggende –
Som Medlem af Trykkefriheds=Selskabets herværende Filial=Selskab ere jeg og flere her i Besiddelse af Professor Thieles lille Skrift, som jeg derfor allerærbødigst tillader mig at remittere.
Slutteligen vover jeg at anbefale mig som Deres Høivelbaarenheds med udmærket Høiagtelse,
Kjøge, den 3die= Marts 1837.


allerærbødigst
Brorson.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33a
Last updated 10.05.2011 Print