The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10039 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

24.3.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Dher. Bestyrere af Thorvaldsens Bo / Prof Clausen – møder. C. / [Prof] Schouw / [Prof] Bissen / Overpræsident Hr Conf. Lange / samt Hr Fuldmægtig Winther som Curator

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Under Conferentsraad Collins Fraværelse fra Forhandlingen angaaende Sagen med Finantserne, tillader jeg mig at foreslaae et Møde paa sædvanlige Sted, Tirsdagen d. 25de Marts Kl. 2 til hvilken Tid Hr Etatsraad Blechingberg har lovet at ville give Møde

d. 24de Marts 1847 Thiele
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306k
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.06.2011 Print