The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10007 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

Antagelig København

26.9.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Vedlagt Exlr. af et Brev fra Ag. Bravo, og den deri berørte Supplik fra Mad. Uhden.

Skiøndt jeg har Tvivl om Executorernes Competence til at indrømme Md. Uhdens Pension, og finder det betænkeligt at formindske Museets knappe aarlige Indtægt med c. 360r, maae jeg dog i Henhold til de tidligere Forhandlinger om denne Sag og især paa Grund af hendes Alder og Trang, give min Stemme til at hendes Begiæring opfyldes.

d. 26 Septb 1846.

Schouw

Af samme Mening Th
ligeledes Bissen
Enig angaaende begge foromskrevne Punkter.
H.N. Clausen
Enig i at hun
beholder det
hidtil Tilstaaede
Collin
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302e
Last updated 03.06.2011 Print