The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9510 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

?

25.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian Dalgas [+]

Recipient’s Location

?

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til Christian Dalgas. Skrevet.

25 Marts 1844. Meldt Thorvaldsens Død og at han tilligemed Bravo fik Executorernes Fuldmagt; − at man har sat ham ved Siden af Bravo ikke fordi man tvivlede om dennes Redelighed, men fordi det sagdes at Kongen af Würtenberg havde Protecsioner paa nogle af Thorv: Modeller, hvilket kunde bringe ham i Collisioner − dernæst fordi det kunde være nødvendigt at en traadte op der havde større Anseelse O en offecelh[?] Character − − at han vilde faae Brev fra Toldkamret med Tilladelse og Bemyndigelse til at optræde; − at Pengesagerne med Torlonia ville fremdeles blive overdraget til Kolb.−

30 Marts 1844. Meldt at afsendt nye Fuldmagter med Kierulfs Underskrift og udenlandske Depart:s Atestation − hvilke ikke kunde faaes d. 25de Marts; − ligl: at afsendt Breve til ham og Bravo at være Kolb behielpelig med Hensyn til de Papirer der maatte findes ang. Mellemsverndet med Torlonia. − at den österrigske Gesandt Lützow bleven anmodet om at være Sagens Beskytter − det ham tilmeldt at ved én Exec: og [x]., [B] vare befuldmægtigede ). − at Grev Sarmeelli[?] maaske ogsaa kunde være tilhielp, − at Modellerne til gruppen Livets og Dødens Genius henhørende til Leuchtenbergs Monument, staae hos Tenerani, at denne nok paastaaer at det er hans − men at man vel med det Gode kunde bevare dem for Museet. − at i det ældre Test. 1838 8 Decbr vare 3 Khvnske Ex: Collin Thiele Freund., 3 romerske Bravo, Küchler Aiue[?], men ved Codiciller af 1843 derimod 6 allei Khvn, hvorved Best. Om de ældre Ex er hævet; dette foranlediger derved at nu den største Deel af Th’ − Eiendomme i Khvn. − Dette om de ældre Ex: ei værdt at omtale da muligen nogen af de ældre kunde deraf tage Anled: til at giøre Paastand, som vel ikke kunde foie til noget man af kunde vække Forstyrrelse og Anstod[?] Frue Paulsen ingen Arveret −
Jurister i Rom consulteres om behøves.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 196
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 29.06.2011 Print