The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9509 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

25.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Generaltoldkammer og Kommercekollegiet [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Det kongelige [departement for de udenlandske Sager] GeneralTold Kammer og KomsCollg

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Af vedlagte Afskrift af den 10§ i de under 16 febr. 1843 allernaadigst confirmerede Tillægsbestemmelser af 25 Januar næstforhen til nu afdøde Conferentsraad Thorvaldsens Testament og Gavebrev af 5 Dec 1838 vil det Kongelige [departement] Gen Toldkammer og KomsCollg. behage at erfare at undertegnede var udnævnte til executores testamenti. da vi nu finde os foranlediget til ufortøvent at træffe nogle foreløbige Foranstaltninger i Rom, til hvis Udførelse vi have valgt Consul Dalgas i Livorno og dansk Kunstagent Bravo i Rom, saa tillade vi os ærbødigt at anmode det Kongl Departement Toldkamr[?] Koll[?] Kamm[er] om, at Concul Dalgas maatte fra samme forsynes med den fornødne Tilladelse og Bemyndigelse.

Kiobenhavn, d. 25 Marts 1844

Collin, J. M. Thiele H.N. Clausen Schouw, Bissen.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 194
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 28.06.2011 Print