The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8912 of 10246
Sender Date Recipient
Rasmus Carl Stæger [+]

Sender’s Location

København

28.10.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Regnskab
over
Indtægter og Udgivter
for
Thorvaldsens Museum.

Indtægt

 
 
1.
 
2
 
 
 
3
 
 
4.
 
 
 
5.
 
 
6.
 
 
Det efter vedlagte Afregning over Incassationen af de subscriberede Bidrag indkomne Beløb
Den af Hans Majestæt Kongen til Museet skjenkede Sum for Marmorstatuen af Christus, der tidligere var bestemt for Slotskirken,men senere er overladt til og betalt af Frue Kirke
En af Landskabsmaler Dahl til Museet, skjenket Sum, som han var kommen tilgode for Kunstforeningen, for et af ham afkjøbt Malerie
Kunstforeningen indbetalt d 21de Februar 1839: for 18 Exemplarer af Frue Kirkes Fronton, lithograferet à 5 rdl 90 rdl 4 Exemplarer af Christus og 10 Apostle à 22 rd 88.
Professor Clausen indbetalte d 10 de Juli 1839.
Netto Indtægter af Korsbelysnings Concerten i Frue Kirke
Indvundne Renter af Museets Capitapier:
fra Foreningen i Odense Renten af nogle af Samme indkasserede og i Byens Stifts Sparekasse foreløbige indsatte Bidrag
Kammerherre Baron Rosenørn-Lehn til Aurebyegaard, Renten af hans eget og nogle ved ham subscriberede Bidrag, hvilke foreløbig vare indsatte i Sparekassen paa Falster
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn Renter af Museets den 21 juli 1841 derfra uddragne Capitaler (conto 2375) 613 rb 32s r S og 5.409 rb Sedler, nemlig:
Lateris
Bilag N
 
 
1.
 
 
 
2.
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
5.
 
 
 
6.
Rbdl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
12
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78
 
 
 
24
 
 
 
 
6
Rbdl
 
 
64.292
 
 
 
16.000
 
 
60
 
 
 
178
 
 
185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80.715
s
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport
I rede Sølv 77 rd 40s
Sedler 676.64 s
754dr 8s
fradraget Betalingen for Contrabogen 16s
fra Nationalbanken af Museets til Forrentning indsatte Capitaler:
a) til de sædvanlige halvaarlige Terminer
i rede Sølv 2383 rd 74 s
Sedler 1790 36 s
b) af de udenfor de sædvanlige Terminer uddragne Summer
i rede Sølv 116.83s.
Sedler 143. 62s
4.434 rbd = 63s.
Fragaaer den herunder indbefattede Rente af Thorvaldsens Gave ”2.000 rdl , som særskilt beregnes denne Conto til Indtægt med 1.020.80s.
Nota. Den mig endvidere overdragne Indtægtspost af Netto-Provenuet efter vedlagte Auctionsforretningover de fra Museet bortsolgte BygningsMaterialier m:m: til Beløb 864 dl har Grosserer J. H. Lund directe oppebaaret, vide Notam ved modstaaende Udgivtspost 4.
Lateris
Bilag N
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
8.
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
10.
Rbdl
12
 
 
 
753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.413
s
6
 
 
 
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79
Rbdl
80.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.179
 
 
 
 
 
 
84.895
s
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
Transport
 
 
An Saldo i Museets Faveur
 
 
 
 
 
Rbdl
 
 
 
 
s
 
 
 
 
Rbdl
84.895
 
84.895
3.260
s
18
 
18
17


Udgivt.

 
 
1.
 
 
 
2.
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
Indhegningen af Pladsen ved den allernaadigst skjænkede Bygning til Museet, Anlægning af Vand, samt Anskaffelse og Lædskningen af 546 Tdr Steenkalk
Omkostninger ved de Thorvaldsenske Kunstsagers Modtagelse fra Corvetten Galathea
Den interimistiske Opstilling af Kunstsagerne:
til Justitsraad Thomsen d 29 Mai 1839.
3 Juli ”
3 October ”
23 November ”
12 December ”
7 Februar 1840.
16 Mai ”
18 Juli ”
 
Licentiat L: Müller d 6 Februar 1841 100 rd
11 September ” 100.
Nota. Udgivtsanviisningen for disse 200 dl er vedlagt Regnskabet for Thorvaldsens Gave, dub No 7.
Til Bygnings Udgivternes Bestridelse mod Qvittering af Bygningscommissionens Medlem, Grosserer J. H. Lund:
26 Februar 1840
10 Juni ”
18 Juli ”
25 Juli ”
24 Octocer
5 April 1841
7 Juni ”
19 Juli ”
Nota. Grosserer Lund har desuden oppebaaret:
Lateris
Bilag No
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
 
 
Rbdl
 
 
 
 
 
 
 
 
400
400
400
400
400
400
400
400
3200
 
200
 
 
 
 
 
 
5000
10.000
5000
5000
10.000
10.000
10.000
20.000
 
 
s   Rbdl
 
 
 
 
1.433
 
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75.000
 
79.963
s
 
 
 
 
20
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
6
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
Transport
Netto-Provenuet af de fra Museet ved Auctionen den 21 Juli 1840 bortsolgte Bygningsmaterialier, af Beløb 864 rdl
Bygningsinspecteur Bindesbøll i Honorar for forfærdigede Tegninger, udenfor det af ham forfattede og udarbeidede Project
Stenhuggermester Schetler for forfærdiget Stenhuggerarbeide
Forskjellige Notariat-Forretninger i Anledning af Conferentsraad Thorvaldsens Testament og Gavebrev:
Til Geheimelegationsraad Clauswitz, D 10 Mai 1838
25 Juni ”
11 Decbr ”
13 August 1840
Diverse Udgivter i Anledning af Committeens Forhandlinger, samt Subscription og Indkasseringen af Bidragene.
a, Refusion til Conferentsraad Collin for tidligere havte Udlæg
b, Papirhandler Wanscher efter Regninger: 208 rdl66s
27
16 72s.
21
c, Det Kongelige Stentrykkerie efter Regning
d, Bogtrykker Bianco. Luno ligeledes 48 rd 48s
16” 40s
9” 72s
 
Lateris
Bilag N
 
 
 
 
 
 
 
20.
 
21.
 
 
 
 
22.
23.
24.
25.
 
 
 
 
26a
 
26b
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Rbdl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
3
9
3
 
 
 
 
79.
 
 
 
 
273
7
 
 
74
 
434.
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.
48
34
22
 
 
 
 
56
 
 
 
 
42
20
 
 
64
 
86
Rbdl
 
79963
 
 
 
 
 
300
 
171
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80.456
s
 
36
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94.
 
 
 
 
Transport
E, Forskjellige Avertissemanter, efter vedlagte Regninger nemlig:
I den berlingske Tidende 6 rb 24s
3 90s
60s
2 78s
72s
i Adresse Avisen 20 78s
“ 5 84s
i Lollands Falsters Stifts Tidende80s
” 64s
i Aarhuus Stifts Tidende 48s
i Viborg Samler 1 16s.
i Altonaer Mercuur 6. 34s
f. Incassations-Omkostninger:
Copiist Flor, for 1ste Aar 50 rb
2det Aar 40 ”
” 3die ” 40 ”
Børstjener Jørgensen for 1 ste Aar 120 samt for Budtjeneste 30
for 2det Aar 150 ”
” 3die ” 50 ”
Indkasseringen i Viborg 2
i Glückstadt 2” 86s.
i Kolding 1 ” 48s
do 32s
i Slagelse 64s
i Aarhuus 5 29s
do 1 6s
do 54s
i Mariboe 15s
Grev Wedell til Wedellsborg 56s
i Slesvig 2. 83s
i Viborg 14s
endvidre 598 rbd 7s
Bærepenge i anledning af
Lateris
Bilag N
 
 
 
 
34.
35.
36.
37.
38.
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
 
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
 
 
Rbdl
 
434.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
485
s
 
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
Rbdl
 
80.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80.456
s
 
94.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94.
 
 
 
 
Transport
598 rb 7s
Incassationen indkomne Breve og Penge, pakker /: circa 800 Ftp :/; endeel Contoirgebyhrer paa Afsendelsesstederne; Douceurer ved Leiligheds Forsendelser; Godtgjørelse til Budet for nogle falske Rigsbankdalersedler; Rabat ved Omvexling af en deel ugangbar Mynt, indkommen fra Holsteen og Lauenborg, med flere Smaaudgivter 37 34s
g, diverse Udgivter
Handelshuset Puggaard & Co, udlagt Porto 9 rb 8s
Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, for 2 Exemplarer af Franklins og 50 Exemplarer af Thorvaldsens levnet 5 76s
Transport af endeel Rammer og Staffelier til Udstillingen i Brandforsikringens Locale 2 32s.
Afskrift af Committeens Forhandlingsprotocol 16 64s
For 4 pd [?] Voxlys til Brug ved sammes Forhandlinger 4
2de Estafetter til Roeskilde à 4 rb 60s 9. 24.
Afskrift af Conferentsraad Thorvaldsens Samling af Antiker 10 ” ”
 
Saldo
Bilag No
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65.
 
 
66.
 
67.
 
68.
 
69.
70.
 
71.
Rbdl
 
485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57
s
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
Rbdl
 
80.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.178
3.260
84.895
s
 
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
17
18

Kjbenhavn d 28de Octobr 1841
Stæger

General Comment

Se endvidere Rasmus Carl Stægers regnskab over indtægter og udgifter vedkommende Conferentsraad Thorvaldsens Gave til Vedligeholdelsen og Forskjönnelsen af hans Museum, samt følgebrevet til de to regnskaber af 28.10.1841.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 187
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 07.01.2013 Print