The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7965 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

26.2.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Adam Wilhelm Moltke [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Deres høigrevelige Excellence / Hr Geheime-Stats-og Finantsminister / Grev af Moltke, Ridder af Elephanten, / Storkors af Dannebroge etc.
Ingen udskrift, da der er tale om en kopi.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Copie

Ifølge Deres Excellences mig tilkjendegivne Ønske om at modtage af mig en Skriftlig Erklæring, angaaende den Sum, som vil tilkomme mig for de for mig i Aaret 1820 bestilte 2de. Basrelieffer i Marmor til Frue Kirke, skulde jeg ikke undlade allerærbødigst at meddele, til Efterretning for de Herrer, som paa Deres Excellences og Hr Conferentsraad Holtens Opfordring, havde tegnet sig for at bidrage til dette Arbeides Anskaffelse, at Alt, hvad der i den Anledning allerede er indkommet eller endnu maatte indkomme af den dertil bestemte Sum af 4.000 Specier, skjenkes og og overdrages af mig til at fremme Opførelsen og Indretningen af det Museum, som skal opbevare de af mig til Staden Kjøbenhavn skjenkede Kunstsager, og tillader jeg mig at tilføie den Bøn, at bemeldte Sum maa paa vedkommende Sted blive indbetalt.
Kjøbenhavn d 26 Februar 1839

Deres Excellences allerærbødigste
Albert Thorvaldsen


[Langs venstre margin er skrevet:]
(2760 rd r S ) 8 Sept 1941.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 186a
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 18.05.2016 Print