The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8683 of 10246
Sender Date Recipient
Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

På bagsiden af papiret er fortrykt stempel og følgende tekst: Anden Klasse / N. 7 / for Sum af over 750 til ikke over 1000 Rbd. Sølv. / 1 Rigsbankdaler 72 Stilling Sølv. / Schifter. 1839. Falkenshiold.

3.2.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kongl 4 pct rentebærende Obligationer
Indkjøbte for Confrd Thorvaldsens Gave Til Thorvaldsens Museum,

A. med Rente fra 1 April 1840

1 Obligt til Banco-Laanet i Kbhavn af 1811, No 2918 Rgs 1050.  
1 Do til Do 2932 % 120.
    er Rgs 1170 – 780rbSølv


B. med Rente fra 30 Juni 1840.

9 Stg Actiebreve i den ophævede Speciesbank.
Nr 1646. 1647. 1648. 2752. 5511. 5513. 5686 5700 og 5771.

  À 800r 7200  
Samt ¼ Actie i samme Bank , Nr 1755   200  
      7400


C. med Rente fra 1 Juli 1840

= 5 Stg consignerede Bankfondsbeviser, Original og Duplicat:

No 627   [xxxxx]  
  Conto Nr. 184. stor 1000 rbd  
  402. 820  
  627. 800  
  5063. 800  
  6547. 2.000 – 5.420


D. med Rente fra 11 Decbr 1840.

Transportable Statsfondsbeviser

  Conto Nr 224 Stor 1.600 rb  
  348 2.000  
  3.859 2.000 – 5.600


E. med Rente fra 6 Janr 1841.

Tydske Prise Obligationer Nr , 30, dat 5 Febr 1811, stor – 800
Til sammen 20.000

Indbemeldte Tyve Tusinde Rigsbdl: Sølv i Kgl: Obligationer ere modtagne i Statsgjelds Contoiret d: 3 Februar 1841.

Willerslev[?]

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 183
Last updated 21.06.2011 Print