The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8542 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

5.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / De Herrer Formænd / i Comiteen for Oprettelsen af / Musæet for mine Samlinger.
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Med Hensyn til min forestaaende Afreise tilstiller jeg De Herrer herved en af Geheimelegationsraad Brøndsted til mig i Rom under 26 Maii 1823 udstedt Forskrivelse, efter hvilken han er mig skyldig: 2000 Scudi. Da jeg har bestemt, at denne Sum skal tilhøre mit Musæum, for at anvendes i Overeensstemmelse med Bestemmelsen i Slutningen af den 5te. §. i mit i Kjøbenhavn under 5te December 1838 oprettede Gavebrev og Testament, saa maa jeg have De Herrer anmodet om at sørge for, at den betimeligen indfordres, for paa den foreskrevne Maade i sin Tid at komme Musæet tilgode. –

Kjøbenhavn. d: 5te. September 1840.

Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 172-3
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Subjects
P.O. Brøndsted's Loan from Thorvaldsen · Thorvaldsen's Wills
Persons
P.O. Brøndsted
Last updated 18.05.2016 Print