The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8149 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 10.8.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin, Commandeur af Dbg. og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin, Commandør af Dbg., Dbmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Forhindret fra at møde i Museums-Comitéens sidstafholdte Forsamling, tillader jeg mig herved at tilmelde Deres Høivelbaarenhed, at jeg af de tre indleverede Tegninger til Museums-Bygningen giver min Stemme til den af Bygnings-Inspecteur Bindesbøll forfattede.

Solbakken, d. 10de August 1839.

Ærbødigst
H. N. Clausen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 142
Last updated 26.05.2011 Print