The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8111 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 2.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Nationalbanken i Kjøbenhavn
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Henhold til det Thorv. Mus-Comit.s Skriv til N B. af 15 f.M. hvorved det er overdraget en af Undertegnede at quitere for de Summer, som inddrages af den til Forrentning i Banken for Mus. indsatte Penge Capital, skulle vi ikke undlade at melde, at vi have vedtaget, at Museets Kasserer, Justitsraad Stæger, -med-underskriver i Forening med en af os bemeldte Quiteringer.
Kiøbenh. d. 2 Jul 1839

General Comment

Der er tale om et udkast til det endelige brev.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 135
Last updated 11.03.2016 Print