The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10161 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Flyve-Posten 9.10.1849 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Til Auktionen over Thorvaldsens Efterladenskaber havde derigaar, den første Dag, ikke indfundet sig mange Liebhabere; navnlig savnede man de forventede Kjøbere fra Udlandet, da kun et Par af disse havde indfundet sig. Som en Følge deraf bleve ikke faa Sager tagne tilbage, f. Ex. Gibsafstøbningerne af Apostlene, hvorpaa der ikke gjordes Bud, medens Andre solgtes til temmelig billige Priser. Vi skulle her tillade os at nævne nogle af de vigtigste Kunstgjenstande som igaar solgtes. Af fuldendte Arbeider i Marmor:

Nr. 1. Mercur som Argusdræber, 2000 Rbd., til den spanske Minister Hr. de Qviedo.
Nr. 3. En Amor, 1250 Rbd., JustitSraad Møller (Commission).
Nr. 4. Gratierne, som lytte til Amors Sang (Relief), 1600 Rbd., Samme (Commission).
Nr. 5. Natten (Relief), 530 Rbd., Capt. Jacobsen.
Nr. 7. Amor skriver Jupiter Love (Rel.), 200 Rbd., den spanske Minister.
Nr. 8. Amor kjærtegner den tro Hund (Rel.) 420 Rbd., Kmh. Scavenius.
Nr. 9. Amor virker et Net, for at fange den flagrende Sommerfugl (Relief), 300 Rbd., Samme.
Nr. 10. En Bacchantinde og en Satyr. (Rel.) 500 Rbd. Baron Blixen-Finecke.
Nr. 11. Pan og en Satyr (Rel.) 300 Rbd. Den spanske Minister.
Nr. 13. Foraaret (Medaillon, Rel.) 300 Rbd. Consul Hage.
Nr. 14. Sommer (Medaillon, Rel.) 420 Rbd. Dr. Paulsen (Commisf.)
Nr. 15. Tre smaa Engle (Rel.) 300 Rbd. Den engelske Minister Hr. Wynn. Af Gibsarbeider kjøbtes 6 Nre. af Hr. Charles Blanc, Directeur for et Museum i Paris; blandt disse vare Nr. 29, Mercur som Arcusdræber, for 170 Rbd., Nr.46, Hesten til Fyrst Poniatowskis colossale Rytterstatue, for 200 Rbd., og Nr. 53, Alexandertoget, for 150 Rbd.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Flyve Posten, No. 236. Femte Aargang.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Flyve Posten 9.10.
Subjects
Auctions at Thorvaldsens Museum
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 15.06.2018 Print