The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10064 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Flyve-Posten 16.9.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens Museum.

Man er nu ifærd med at opsætte den colossale Victoria-Vogn og de tvende Bronceheste som Frontespice over Hovedfacaden af Thorvaldsens Museum. Saavidt man kan skjønne vil dette Kunstværk frembyde et imponerende Skue. Ligeledes ere flere Kunstnere ifærd med at male i Felterne paa Sidefacaden mod Canalen en Fremstilling af Thorvaldsens Ankomst paa Toldboden i en meget smuk Composition og i samme Maneer som den, hvori Henbringelsen af Thorvaldsens Arbeider til Museet er fremstillet paa den anden Side af Facaden mod Slottet. Den Deel af Pladsen udenfor og om Museet, som skal brolægges, er snart fuldendt; den øvrige Deel af Pladsen er bestemt til en Græsplaine, nogetnær i Form af en Trekant.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Flyveposten, Tredie Aargang. Nr. 215.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1847, Flyve Posten 16.9.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.03.2015 Print