The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9883 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Flyve-Posten 2.5.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens Grav

Den Grav, hvori den store Kunstners Been skulle hvile, er nu færdig og udført med megen Flid, saa at den endog har noget Hyggeligt ved sig. Den er bygget af Steen, er himmelblaa indvendig, paa Siderne med udstukne Palmeblade, i Bunden er et asphaltlagt Kors af Sort og Hvidt, ved hvis Fodende Aarstallet 1844 staaer tegnet.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Flyve Posten, No. 100.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Flyve Posten 2.5.
Subjects
Thorvaldsen's Death
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.03.2015 Print