The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9525 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

28.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Indbydelse

i Anledning af Thorvaldsens Jordefærd.

DHrr. Oldermænd, Bisiddere, samt Mestere og Oldgeseller af de ærede Haandværkslauge, som ønske med deres resp. Svende at slutte sig til den høitidelige Procession ved Thorvaldsens Jordefærd, indbydes til et Møde, som afholdes imorgen (Fredag) den 29de Marts Kl. 12 i Recreationens Locale, Nytorv Nr. 89 anden Sal, for at gjøre fornøden Aftale.

Kjøbenhavn den 28de Marts 1844.

Carl Berling. Louis Klein. I.C. Lund. H.N. Aalund.
I.C. Falck. A. Gold. G. Sichlau. L.L. Lohmann.
C.F. Lier. P. Køhler. A. Møller. A.C. Bang.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No 76.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 28.3.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.03.2015 Print