The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9750 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Sender’s Location

København

27.7.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Hvad man har formodet med Hensyn til Thorvaldsens i Rom efterladte Kunstskatte, synes alt at gaae i Opfyldelse. Paa Kongerne af Baiern og Würtembergs Begjæring skal Galleriet, hvor Samlingen offentlig var udstilt fordi den snart skulde sendes hertil, pludselig være blevet lukket af to Retsbetjente, saasom hine Fyrster, flottende sig paa en mundtlig Tilladelse af Thorvaldsen, først ville tage Gibsafstøbninger af Arbejderne. Dette kunne Executorerne ikke tillade, da Samlingen derved betydelig vilde lide. ‒ Det hedder, at Sagen med det Første vil blive forhandlet ved Civilretten.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede 10deAarg. No. 86.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Den Frisindede 27.7.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.04.2015 Print