The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9237 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

22.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Julen i Rom.

Fra tydske Blade var den Efterretning gaaet over i flere af vore danske Aviser, at de Danske ikke som sædvanligt have feiret Julen i Rom paa Grund af Uenighed med Schleswig-Holsteinerne om politiske Toaster. Af Privatbreve kunne vi gjendrive denne Efterretning som fuldkommen usand: de Danske have feiret deres Juul som sædvanlig, 36 i Tallet, og uden al Slags politiske Anfegtelser, som vist intet Sted mindre komme til Orde, end der. Julen feiredes i Thorvaldsens Værelser; Professor Bay var netop i de samme Dage ankommen til Rom. (N. P.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 41. Aarg. No. 21.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Dagen 22.1.
Subjects
Christmas
Persons
Rud Bay · Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.03.2015 Print