The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7165 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

Kjøbenhavn

21.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

— I “Altonaischer Mercur” Nr. 43 findes efter de just ikke altfor troværdige Frankfurter Blade, optaget nedenstaaende Efterretning, der forøvrigt afgiver et Beviis paa, hvorledes en saadan Sag betragtes udenfor Fædrelandet: “Stuttgart den 9de Marts: Thorvaldsen har skjenket os sin fuldstændige Model-Samling; man vil opføre en egen Bygning for den og alle de saavel i de kongelige Slotte som over hele Landet adspredte Konstskatte. Vi ville saaledes erholde et Museum, der meer og meer vil nære Sandsen og Kjærligheden for Konst. — Thorvaldsen har for sin uvurdeerlige Gave erholdt den Udmærkelse, at blive beæret med Storkorset af den Würtembergske Krone-Orden.” — Som vi erfare have Indbyderne til et Thorvaldsensk Museum med Dagsposten afsendt følgende Modbemærkning til Indrykkelse i Altonaischer Mercur: “Kjøbenhavn, den 21de Marts: Med Hensyn til den af flere Beundrere af de Thorvaldsenske Konstværker udstedte Indbydelse til Deeltagelse i Oprettelsen af et eget Museum i Kjøbenhavn til hensigtsmæssig Opbevaring af hine Konstskatte, af hvilke allerede en ikke ubetydelig Deel forefindes her og Resten ventes i næste Sommer, finder man sig i Anledning af Inseratet fra Stuttgart i Nr. 43 af Altonaischer Mercur foranlediget til at bemærke, at der herfor maa ligge en Misforstaaelse til Grund, hvis Opklaring snarest muligt vil blive meddeelt.”

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 21.3.1837.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 21.3.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 15.02.2016 Print