The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6634 of 10247
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Søndagsblad [+]

Sender’s Location

København

25.1.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ Thorvaldsens herlige Statue af Byron, udført i Marmor, er i Begyndelsen af f. M. ankommen til England. Den er bestemt for det Monument, Britterne agte at reise til Minde om den berømte Digter. Monumentet bekostes af det betydelige Beløb, som indkom ved en Subskription til denne Hensigt, kort efter Digterens Død.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Søndagsblad.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Søndagsblad 25.1.
Persons
George Gordon Byron · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 31.05.2016 Print