The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4565 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

22.8.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Thorvaldsens fire marmorrelieffer til Christiansborg Slots hovedportal er netop blevet opsat.

See Original

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[...]

I disse Dage ere Thorvaldsens fire runde Basreliefs, forestillende: Jupiter, som af Nemesis lader sig forelæse Menneskenes Gjerninger (Retfærdighedens Symbol); Minerva, der bringer Liv i det af Prometheus forfærdigede Leermenneske (Symbol paa Videnskabeligheds oplivende Aand); Hebe, som rækker den i Olympen optagne Herkules Nectarskaalen (Symbol paa den foryngede Kraft); og Æskulap og Hygæa (Sundhedens Symbol) ‒ blevne opstillede paa deres Plads paa Slottets Façade. (En Beskrivelse over disse Kunstværker, som har Fru Brun til Forfatterinde, læses i Athene, 1815, 4de Bind Pag. 27.) ‒ Efter Forlydende skal den imellem disse Basreliefs indsatte Marmortavle indeholde en Inskription, som angiver de vigtigste Aarstal for Slottets Historie.

[...]

General Comment

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten den 22.8.1828, 2. årgang, no. 68.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavns-Posten 22.8.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Christiansborg Palace, Great Portal · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology
Persons
Friederike Brun · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 04.04.2017 Print