The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4526 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 17.6.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Thorvaldsen’s twelve apostles for the Church of Our Lady are too big for their niches, and it has been decided instead to put them on pedestals in the room. This will not be to the detriment of either the sculptures or the church.

See Original

Kjøbenhavnspostens Nyheder

Som man erfarer ville de for Frue Kirke bestemte Thorvaldsenske Apostler komme til at staae frit i Kirken, paa Piedestaler, da de ere befundne for store til at anbringes i de dertil tidligere bestemte Nischer. Dette forandrede Arrangement vil imidlertid ingenlunde blive til Skade hverken for Figurerne eller for Kirken.

[...]

General Comment

Denne notits udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 17.6.1828, 2. årgang, no. 49.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavns-Posten 17.6.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Statues, Christian Mythology
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 04.04.2017 Print