The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3637 of 10243
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Januar - februar 1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
Adone 86

1825

  Genjo
  
  
  Febjo
  
  
 
  =8=
  15 =
  29 =
  5 =
  12 =
  19 =
  26 =
  Ad Amadeo giornate trè
  Ad Amadeo giornate quattro
  Al med.o mezza giornata
  Al med.o giornate cinque
  Al med.ogiornate sei
  Al med.o giornata una
  al med.ogiornata una
  6,,
  4
  ,,–
  6,,
  7,,
  1,,
  1,,
 
  80
  70
  – 
  20
  20
  20
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1823-1828, p. 86
Subjects
Accounts 1823-1828 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print