The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4398 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Januar 1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

See Original
Boirni 79

1828

  
  Genjo
  
  19
  A babboni per la smodellatora
  = A Luigi biènaimé anticipate
  300,,
195 ,,
  =
  =
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1823-1828, p. 79
Subjects
Accounts 1823-1828 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print