No. 3655 of 10318
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Januar 1825 - juni 1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
(Freggio) = Pezzi di Cavalleria seguito d’Alessandro 72

1825

  Genjo
  
  
  
  
  
  
  
  
  Febjo
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Mzo
  
  
  
  
  
  
  
  Aple
  
  
  
  
  
  
  mago
  
  
  
  Giugno
  = 8 =
  id =
  = 15 =
  id =
  22 =
  id =
  id =
  29 =
  id =
  5 =
  id =
  12 =
  id =
  19 =
  id =
  id =
  26 =
  id =
  id =
  5 =
  12 =
  12 =
  id =
  19 =
  id =
  25 =
  id =
  2 =
  id =
  12 =
  19 =
  id =
  23 =
  30 =
  7 =
  14 =
  21 =
  28 =
  4 =
  A Bardi giornate cinque
  A Carlesi giornate cinque e mezza
  A Bardi giornate sei
  A Carlesi giornate sei, e mezza
  A Bari giornate giornate sei
 A Carlesi giornate sei, e mezza
 A Giacomo giornata una
 A Bardi giornate sei, e mezza
  A Carlesi giornate sette
  A Bardi giornate
  A Carlesi giornate due, e mezza
  A Bardi giornate sei
  A Carlesi giornate sei e mezza
  A Raggi giornate sei
  A Bardi giornate sei
  A Carlesi giornate sei
  A Raggi giornate 5 e mezza
  A Bardi giornate sei
  A Carlesi giornate trè
  A Raggi giornate sei
  A Bari – id –
  A Raggi giornate cinque; e mezza
  A Bardi giornate sei
  A Raggi giornate cinque
  a Bardi giornate cinque
  a Raggi gnte cinque, e mezza
  a Bardi – id –
  a Raggi giornate sei
  a Bardi giornate trè
  a Raggi giornate cinque
  al medo giornate trè
  a Bardi gironate sei
  a Bardi giornate sei
  al medo giornate sei
  al medo giornate sei
  al medo girnato cinque
al med. giornate sei  
al medo. giornate cinque
al medo. giornate cinque
  5,,
  5,,
  7,,
  6,,
  6,,
  6,,
  – ,,
  6,,
  7,,
  6,,
  2,,
  6,,
  6,,
  7,,
  6,,
  6,,
  6,,
  6,,
  5, ,
  7,,
  6,,
  6,,
  6,,
  6,,
  5,,
  6,,
  5,,
  7,,
  6,,
  6,,
  3,,
  6,,
  6,,
  7,,
  7,,
  6,,
  7,,
  6,,
  6,,
  =
  50
  20
  50
  =
  50
  80
  50
  =
  =
  50
  =
  50
  20
  =
  =
  60
  =
  =
  20
  =
  60
  =
  =
  =
  60
  50
  20
  =
  =
  60
  =
  =
  20
  20
  =
  20
  =
  =
Somma e siegue 230,, 10
Pezzi di Cavalleria = segut. d’Allesandro  
1825 Riporto 230,, 10
  Giugno
  
  
  Luglio
  
  
  
  
  
  
  
  
  Ago
  
  
  
  Sette
  
  
  
  Ottobre
  
  
  1827
  Mzo
  
  Aple
  
  
  
  Mago
  
  
  
Giugo
  
  
  
 
  =11 =
  18 =
  25 =
  9 =
  id =
  16 =
  id =
  23 =
  id =
  30 =
  id =
  6 =
  13 =
  20 =
  27 =
  3 =
  10 =
  17 =
  24 =
  1 =
  id = 
  29 =
   
  31 =
  id =
  7 =
  14 =
  21 =
  28 =
  5 =
  12 =
  19 =
  26 =
  2 =
  9 =
  16 =
  23 =
  30 =
  a Bardi gnte sei
  al med.o – id
  al med. o ricompensa
  al med.o giornate sei
  a Bologna giornate cinque, e mezza
  a Bardi giornate sei
  a Bologna giornate sei
  al med.o gnte 3
  a Bardi gironate sei
  al med.o gnte cinque, e mezza
  a Bologna gnte trè
  a Bardi giornate sei
  al med.o gnte sei
  al medo. gnte quattro, e mezza
  al medo. giornate sei
  al medo giornate sei
  al med. gnte. cinque
  a medo. gnte sei
  a medo. gnte sei
  a medo. gnte sei
  allustratore gnte quattro
  al med.o
  
  a Franceschi gnte sei
  allo scarpellino gnte, e mezza
  a Franceschi gnte sei
  al medo                       id
  al medo                       id
  al medo                       id
  al medo                       id
  al medognte 5½
  al med.o gnte sei
al medo gnte quattro
al med.o gnte sei
  al medo                       id
al medo gnte cinque
al medo gnte sei
al medognte cinque
  7,,
  7,,
  6,,
  7,,
   
  7,,
   
   
  7,,
  7,,
   
  7,,
  7,,
  5,,
  7,,
  7,,
  6,,
  7,,
  7,,
  7,,
  2,,
  1,,
   
  5,,
  1,,
  5,,
  5,,
  5,,
  5,,
  5,,
  5,,
  5,,
  3,,
  5,,
  5,,
  4,,
  5,,
  4,,
  20
  20
 =
 20
  95   
  20
  40   
  70   
  20
  20
  70   
  20
  20
  40
  20
 20
  – 
  20
  20
  20
  80
  40
  
  40
  20
  40
  40
  40
  40
  40
  =
  40
  60
  40
  40
  95
  40
  95
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1823-1828, p. 72-72a
Subjects
Accounts 1823-1828 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print