The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3860 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

December 1825 - januar 1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
= Cariatide = 146

1825

Decbre =
  
   =1826=
   Genjo =
  
  
  
   Febjo =
  
  
   Mzo=
  
  
  
   Aple
  
  
  
  
   Maggio=
  
  
  
   Giugno
  
  
  
   Luglio
  
  
  
   Agosto =
  
  
   Decbre
  
   1827
   Genjo =
  
   25=
   31=
  
   7 =
   14 =
   21 =
   28 =
  4 =
   19 =
   25=
   4=
   11=
   18=
   25=
   1=
   8 =
   15 =
   22 =
   29 =
   6=
   13 =
   20 =
   27 =
   3 =
   10 =
   17 =
   23 =
   8 =
   15 =
   22 =
   29 =
   5 =
   12 =
   26 =
   23 =
   30
  
   6 =
   13
   a Carlesi gnte sei
   al med.o. gnte sei
  
  a Carlesi gnte cinque
   al medo gnte sei
   al medo gnte sei
   al medo gnte sei
   al medo gnte cique, e mezza
   al medo gnte sei
   al medo gnte cinque, e mezza
   al medo id
   al medo gnte sei
   al medo gnte id
   al medo id
   al medo id
   al medo giornate cinque
   al medo giornate sei
   al medo id
   al medo id
   al medo giornate cinque, e mezza
   al medo giornate se
   al medo id
   al medo giornate cique
   al medo giornate sei
   al medo id
   al medo id
   al medo giornate cinque
   allo scarpellino gnte 4
   al medo gnte una
   al medo gnte trè
   al medo gnte due, e mezza
   al medo una giornata
   al medo gnte sei
   al medo gnte sei
   a Moisè gnte cinque
   al medo gnte 4 ½
  
   a Moisè
   al medo. gnte quattro
  
   6,,
   6,,
  
   5,,
   6,,
  6,,
   6,,
   5,,
   6,,
   5,,
   5,,
   6,,
   6,,
   6,,
   6,,
   5,,
   6,,
   6,,
   6,,
   5,,
   6,,
   6,,
   5,,
   6,,
   6,,
   6,,
   5,,
   3,,
   –,,
  2,,
   2,,
   –,,
   4,,
   6,,
   5,,
   4,,
  
  1,,
  4,,
  184,,
   =
  =
  
  =
  =
  =
  =
   50
   =
   50
  50
   =
   =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  50
   =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  20
  80
   40
  =
  80
  80
  =
  =
   50
  
  =
  =
  50
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1823-1828, p. 146
Subjects
Accounts 1823-1828 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print