The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2859 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Juli 1821 - februar 1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Accounts of expenses for live models at Thorvaldsen’s studio.

See Original
Modelli 245,,
Lug.o
Ottobre  
1822,,  
idem  
1821  
   
   
   
   
   
22  
6,,  
Febraio Primo  
idem 9,,  
   
Pagato a Pippo p[er] la statua del genle Potoschi
N:o 8 sedute
A Macellaro No 2
A Pietro p[er] spogliarsi  
A Pippo p[er] il Cristo N.o 5
A Gioacchino p[er] il med.o No 1
Al Modello p[er] Cristo  
Al Modello p[er] il sudetto Cristo  
Al sudetto p[er] il Modello c[ome ]s[opr]a[?]
   
   
4 ––  
1 ––  
10  
2 50  
50  
80  
2 50  
3 ––  
General Comment

Regnskab over udgifter til brugen af levende model i arbejdet med fremstillingen af lermodellerne til Thorvaldsens statuer af hhv. Włodzimierz Potocki, A155, og Kristus, A82, A83, A84 og/eller A85. Regnskabet omfatter muligvis flere statuer og flere modeller, der dog ikke benævnes med navn her. Se evt. den fulde liste over Thorvaldsens p.t. kendte modeller.


Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1819-1823, p. 245
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Live Model · Accounts 1819-1823 · Thorvaldsen's Workshop Practice · Workshop Accounts
Persons
Gioacchino · Macellaro · Pietro · Pippo · Włodzimierz Potocki
Works
Last updated 20.08.2014 Print