The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2655 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

November 1820 - december 1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
Angeli del Battistero 173,,
   
9bre  
   
Dec[em]bre  
1820  
11  
1823  
13=  
   
Scalpellino  
   
A Morescalchi giornate trè  
   
1 20  
   
2 70  


–––– Amorini Bassorilievo ––––

1822  
Novembre
idem  
idem  
1823.  
   
   
   
Decembre  
   
30  
7 Dec.re
21,, d.o
Marzo 22.  
29  
Aprile 5.  
6.  
13  
   
A Landini p[er] giornate Sei fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate trè come s.a . . vi è altro Conto al 173
Allo scalpellino p[er] giornate trè fatte come s.a
Amadeo giornate Cinque fatte c[om]e s[opr]a[?
Amadeo giornate quattro, e ½  
al medesimo giornata una  
Morescalchi gionate trè  
al med.o giornate due
   
3 60  
1 80  
2 40  
5 ––  
4 50  
1 ––  
2 70  
1 80  
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1819-1823, p. 173
Subjects
Accounts 1819-1823 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print