The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7779 of 10246
Sender Date Recipient
Rasmus Cornelius Hjorteberg [+]

Sender’s Location

København

19.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Heri et Egeblad, plukket i Frederiksberg Have i 1838, til Danmarks største Konstner Høivelbaarne Herr Conferentsraad og Professor Thorvaldsen, Directeur ved det Kongelige Academie for de Skjønne Konster i Kjøbenhavn og Directeur ved Academiet St. Lucca i Rom, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand samt Ridder af flere Ordner.


[på et andet ark i samme mappe en attestation med C.F. Wilckens’ hånd:]

Thorvaldsens Museum 7de November
1872.

S.T. Herr Klasselotterikollektør Hjorteberg hersteds
Ifølge Deres Anmodning undlader jeg ikke herved at bevidne, at det Egeblad med det udprikkede Dag og Aarmærke for Thorvaldsens Fødselsdag, som De i sin Tid forærede den afdøde Kunstner, af denne blev modtaget og opbevaret med megen Glæde og senere efter Thorvaldsens Død af mig atter er tilbageleveret til Dem.

Ærbødigst
C Wilkens
Kustode.

General Comment

Dette dokument er en mappe, hvori der ses et tørret egeblad, der er gennemstukket, så der fremkommer et mønster med teksten: “A T. / 19 Novbr / 1838.” Over initialerne svæver en krone, og det hele er omgivet af en krans af egeløv – omhyggeligt udstukket i egebladet. Se en højopløselig gengivelse af bladet ved at trykke på Se Original f.o.t.v.
Bladet er ifølge det medfølgende tekstark givet til Thorvaldsen på hans fødselsdag i 1838, kort efter hans hjemkomst til Danmark 17.9.1838.
Som det fremgår fik giveren sin gave tilbage i 1872 længe efter Thorvaldsens død. Egebladet blev senere givet til Thorvaldsens Museum i 1939.

Archival Reference
N228
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Other · Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Persons
C.F. Wilckens
Works
Last updated 24.01.2012 Print